Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

Григорій Лісницький

(?-1664)
Григорій Лісницький — уродженець Київ­
щини, відомий український військовий і дер­
жавний діяч. Лісницький був одним із най­
ближчих співробітників Богдана Хмельни­
цького. Під проводом цього гетьмана він брав
активну участь у Національно-визвольній війні
1648-1657 років.
У 1651—1658 роках Григорій Лісницький зай­
мав посаду миргородського полковника, а на почат­
ку 1657 року його було призначено наказним геть­
маном, після чого Лісницький з успіхом воював
проти татар. У 1661—1662 роках він виконував обо­
в’язки генерального судді Війська Запорозького.
Цей воїн і державець був послідовним при­
бічником політики Івана Виговського, тож після
смерті «батька Хмеля» підтримав нового гетьма­
на і взяв найдієвішу участь у підготовці Гали­
цької угоди 1658 року. Цікаво, що, як і Виговсь-
кий, його сподвижник згодом став членом
знаменитого Львівського братства.
У 1659—1663 роках Лісницький входив до
найближчого оточення гетьмана Юрія Хмель­
ницького, і в 1660 році приклав руку до створен­
ня Слободищенського трактату. Але чотирма ро­
ками пізніше життя талановитого козацького
діяча трагічно увірвалося: новий чільник Право­
бережжя Павло Тетеря звинуватив генерального
суддю в зраді і домігся його страти.

Категорія: Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.