Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

Данило Апостол

(1654-1734)
Видатний державний діяч, миргородський
полковник і гетьман Лівобережної України
в 1727—1734 роках, Данило Апостол народився
в селі Великі Сорочинці на Полтавщині. Походив
він із відомого старшинського роду Апостолів, які
майже 80 років поспіль очолювати Миргородсь­
кий полк.
Данило Апостол вкрив себе славою під час
Азовських походів, а також при узятті фортець
Кизи-Кермен і Очаків, брав участь у Північній
війні. Він був палким прихильником незатежної
політики гетьмана Мазепи й одним з активних
учасників створення українсько-шведського
союзу.
У жовтні 1708 року Апостол разом зі своїми
полками приєднався до шведської армії, однак
швидко зрозумів, що шведів в Україні чекає по­
разка, і перекинувся на бік Петра І, зберігшії чин
полковника. Це, однак, не означало, що він змінив
свої погляди й зрадив Україну. Згодом Данило
Апостол став одним із найближчих соратників
Гетьман Данило Апостол
наказного гетьмана Павла Полуботка, і разом
з іншими представниками генеральної старши­
ни виступив проти діяльності Малоросійської
колегії й обмеження державних прав України. За
це в 1723 році він був заарештований і кинутий
до каземату Петропавлівської фортеці у Санкт-
Петербурзі. У казематі Апостолу довелося прове­
сти два роки — до смерті царя Петра.
У 1727 році на Генеральній Раді в Глухові
Данило Апостол був обраний гетьманом і не­
гайно звернувся до нового царя з петицією про
відновлення державних прав України. У від­
повідь він одержав від царського уряду обме­
ження гетьманської влади разом із визнанням
часткової самостійності Лівобережжя. Із цього
моменту гетьман узявся за проведення реформ,
які повинні були дати ладу у підвладних йому
землях і збільшити представництво українців
в органах влади. Уперше був сформований бюд­
жет, проведена ревізія маєтків, уведена заборона
на покупку росіянами земель в Україні, обмежена
кількість російського гарнізону до шести полків.
Гетьману Апостолу вдалося не допустити повного
поглинання Лівобережжя Російською імперією.
У 1734 році гетьман помер і був похований
у Великих Сорочинцях у родовій усипальниці
Апостолів — збудованій на його власні кошти
церкви Перетворення Господня.

Категорія: Батій Я. О. - Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.