Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Список рекомендованої літератури

Безпояско О. К., Городенська К. Г. Морфеміка української мови. — К.,
1987.
Ільїн В. С. Префікси в сучасній українській мові. — К., 1953.
Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А. Морфемні структури слів у сучасній
українській мові // Мовознавство. — 1991. — № 4. — С 10—21.
Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А. Словотвірна морфеміка сучасної
української літературної мови. — К., 1998.
Ковалик 1. І. Проблеми суфіксальної омонімії та синонімії в сфері імен-
ників слов’янських мов // Питання слов’янознавства. — Л., 1962. —
С 5—26.
Максимов В. И. Структура и членение слова. — Л., 1977.
Морфологічна будова сучасної української мови. — К., 1975.
Немченко В. Н. Основные понятия морфемики в терминах. — Красно-
ярск, 1985.
Полюга Л. М. Морфемний словник. — К., 1983.
Словотвір сучасної української літературної мови. — К., 1979.
Цыганенке Г. П. Состав слова и словообразование в русском языке. — К.,
1978.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.