Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 20. Лексико-семантичний словотвір

Похідне слово може з’являтись і семантичним шляхом —
через розщеплення багатозначного слова і поступове утворен-
ня омонімів. Наприклад, слова перо (знаряддя для писання),
супутник (апарат, запущений на орбіту планети) мотивуються
33давно відомими словами: перо (гусяче), супутник (людина, яка
йде поряд у житті). Словотвірне значення цих похідних слів
виражається в контексті через співвідношення омонімії (перо —
пір’я, перо — знаряддя для писання; супутник — людина, су-
путник — апарат).
Лексико-семантичним способом утворюються переважно
іменники.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.