Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 21. Структура іменникових основ

Іменники становлять клас слів, що інтенсивно поповнюється
новоутвореннями. Виникнення нових іменників відбувається
за допомогою всіх наявних в українській мові способів сло-
вотворення, однак найпродуктивнішими є морфологічні спосо-
би афіксації та осново- і словоскладання.
Іменникові основи характеризуються різною словотвірною
структурою. У сучасній українській мові наявні іменники з
непохідною (наприклад, ліс, край, небо, поле, сани) і з по-
хідною основою, в якій крім кореня можна виділити один або
кілька словотворчих афіксів: суфікс {учень, стілець), префікс
{прамова, переклад), суфікс і префікс (видолинок, побачення),
інтерфікс (водоспад, птахоферма), інтерфікс і суфікс (вуглеви-
добуток), інтерфікс, суфікс і префікс (непрацездатність).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.