Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 22. Суфіксальний словотвір іменників

У системі афіксального словотвору іменників найактивніші
суфіксальні форманти і суфіксальний спосіб, сукупністю яких
виражаються словотвірні категорії, властиві цій частині мови.
Суфіксальні іменники входять майже до всіх словотвірних
категорій цієї частини мови: назв осіб та інших істот (неосіб),
назв конкретних предметів і абстрактних понять, речовинності,
збірних та одиничних предметів.
За характером твірних основ розрізняють суфіксальні імен-
ники, мотивовані основами іменників, прикметників, дієслів, чис-
лівників та інших частин мови.
Іменники, мотивовані іменниками (відсубстантивні), творяться
суфіксами обох груп — тих, що надають нового значення, і тих, що
34вносять відтінки суб’єктивної оцінки. Іменники, мотивовані інши-
ми частинами мови, творяться тільки суфіксами першої групи.
Твірна іменникова основа виражає предметність, що по-різному
уточнюється суфіксом у назвах осіб і неосіб та предметів.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.