Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 25. Словотвірні типи збірних та одиничних іменників

Збірні іменники, за винятком окремих утворень безафікс-
ним способом (молодь, юнь, рвань), представлені в українській
мові суфіксальними типами.
Продуктивні словотвірні типи становлять іменники, які по-
значають сукупність людей, інших істот.
У їх творенні беруть участь суфікси: -ств(о), -цтв(о) (се-
лянство, міщанство, студентство, юнацтво), -от(а)
(парубота, кіннота), -еч(а) (малеча), -і(я) (братія, адмі-
ністрація), -ур(а) (агентура, професура), -в(а) (братва,
мушва), -н(я) (вороння, рідня), -am (-iam) (ректорат, сек-
ретаріат).
Малопродуктивними типами збірних іменників, похідних від
назв неістот, є утворення із суфіксами -ак(-як) (вишняк, лоз-
няк), -ник (чагарник), -н(я) (насіння, коріння), -инн(я),
-овинн(я) (картоплиння, кукурудзиння, ластовиння), -ин(а)
(городина, садовина, ярина), -ик(а), -ік(а) (проблематика,
символіка), -ар(ій) (розарій, гербарій), -іан(а) (Шевченкіана,
Шопеніана), -ад(а) (олімпіада, колонада).
Іменники зі значенням одиничності, виділеної із невизначе-
ної збірності, множинності, творяться за допомогою суфікса
-ин, -ин(а): лозина, насінина, картоплина, соняшничина,
дитина, квасолина, намистина.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.