Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 36. Префіксальний спосіб

Префіксальним способом утворилася незначна кількість
прикметників. Живі словотвірні типи префіксальних прикмет-
ників обмежені використанням кількох українських префіксів,
спільних з іменниками: пра- (прадавній, праслов’янський);
су- (суцільний); над- (надпотужний, надприродний) та іншо-
мовних: анти- (антигуманний, антинародний); архі-
(архінебезпечний, архіактуальний); ультра- (ультрамод-
ний); екстра- (екстракардинальний); транс- (транскон-
тинентальний); про- (профашистський).
Більшість префіксів іншомовного походження, а також пре-
фікси українські над- і пре- виражають значення посиленої
ознаки, наприклад: ультралівий, екстраординарний, надзву-
ковий, прездоровий, премудрий.
60Префікс не- і синонімічний йому а- (грецького походжен-
ня) виражають ознаку, що протиставляється відповідним при-
кметникам без цього префікса: невинний, недорогий, недов-
гий, аморальний, анормальний.
Усі префіксальні прикметники мотивуються прикметнико-
ними основами.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.