Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 38. Творення складних прикметників

О с н о в о с к л а д а н н я — продуктивний спосіб творен-
ня якісних і відносних прикметників у сучасній українській
літературній мові. Складні прикметники творяться:
1) від основ двох і більше прикметників, наприклад: машин-
но-тракторний, українсько-німецько-англійський, блідо-ро-
жевий, яскраво-червоний, гіркувато-кислий, шахово-шаш-
ковий, складально-клепальний;
2) на основі словосполучень прикметника з іменником: на-
родногосподарський, кам’яновугільний, малотиражний, лег-
коатлетичний, густолистий;
3) приєднанням прислівника до прикметникової (дієпри-
кметникової) основи: багатонаціональний, далекобійний,
загальнонародний, малонаселений, новоутворений, вище-
, згаданий, нижчепідписаний;
4) від основ числівників у сполученні з іменниковою осно-
вою, що ускладнюється прикметниковим суфіксом: п’ятипо-
верховий, тридобовий, тридцятиградусний, семимильний,
стокілометровий, одномовний;
5) від основ займенників у сполученні з прикметником
(дієприкметником): самодержавний, самодіяльний, самовдо-
волений, всенародний, всесильний, іноземний.
Менш продуктивним є тип складних прикметників, що тво-
ряться складанням основ іменника і дієслова (дієприкметни-
ка) з суфіксацією другої основи (працездатний, вогнетрив-
кий, волелюбний, світлонепроникний) та ін.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.