Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 39. Перехід дієприкметників у прикметники (ад’єктивація)

У розряд прикметників перейшло чимало слів з інших час-
тин мови, зокрема дієслівних форм дієприкметників.
Перехід дієприкметників у прикметники, або а д ‘ є к т и —
в а ц і я (від лат. adjectivum — прикметник), супроводжуєть-
ся поступовими змінами в граматичних значеннях: дієпри-
кметники втрачають дієслівні ознаки часу і виду та здатність
до дієслівного керування і починають виражати статичні озна-
ки предметів. Порівняйте: Як тополя, стала в полі при битій
62дорозі (Т. Ш.). Гола земля, бита крилами вітру, сіріла під
олив’яним небом (Коц.).
У розряд прикметників переходять пасивні (складаний ніж,
яачароване царство, клятий ворог, закриті збори) й ак-
тивні {спраглі вуста, колючий погляд) дієприкметники.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.