Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Список рекомендованої літератури

Азарова Л. Є. Складні слова в українській мові: Структура, семантика,
концепція «золотої» пропорції. — Вінниця, 2000.
Возний Т. М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з ро-
сійською та білоруською. — Л., 1981.
67Городенсъка К. Г. Семантичні функції дериваційних морфем // Мово-
знавство. — 1987. — № 2.
Городенська К. Г. Структура складних іменників у контексті синтаксич-
ного синтезу // Мовознавство. — 1988. — № 3. — С. 27—34.
Городенська К. Г., Кравченко М. В. Словотвірна структура слова
(Відіменні деривати). — К., 1981.
Горпинич В. О. Словотворення і словотвір української мови. — К., 1995.
Гршцук В. В. Український відприкметниковий словотвір. — Івано-
Франківськ, 1995.
Дідківська Л. П., Родніна Л. О. Словотвір, синонімія, стилістика. — К.,
1982.
Клименко Н. Ф. Система афіксального словотворення сучасної україн-
ської мови. — К., 1973.
Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у
сучасній українській мові. — К., 1984.
Клименко Н. Ф., Карпіловська С. А. Словотвірна морфеміка української
літературної мови — К., 1998.
Ковалик І. І. Вчення про словотвір. — Л., 1961.
Ковалик І. І. Питання іменникового словотвору слов’янських мов. — Л.,
1958.
Кравченко М. В. Оцінні іменники з позитивним емоційним забарвлен-
ням // Мовознавство. — 1977. — № 3. — С 89—92.
Мойсієнко А. К. Відкомпаративні іменники в українській мові // Укр.
мовознавство. — 1982. — № 10. — С 27—33.
Олексенко В. П. Словотвірні категорії суфіксальних іменників. —
Херсон, 2001.
Плющ М. Я. Словотворення та вивчення його в школі. — 2-ге вид. — К.,
1986.
Роднина Л. А. Словообразовательная синонимика имен существитель-
ных в современном украинском языке: Автореф. дис. … канд.
филол. наук. — К., 1970.
Словотвір сучасної української літературної мови. — К., 1979.
Словотвірна семантика східнослов’янських мов. — К., 1983.
Шевчук О. С. Творення дієслів // Укр. мовознавство. — 1984. —
№ 12. — С 57—65.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.