Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 63. Форми іменників першої відміни

На відмінкові закінчення іменників першої відміни впливає
кінцевий приголосний основи (твердої, м’якої та мішаної груп)
і належність їх до категорії істот чи неістот (у формах мно-
жини).
Флексії м’якої і мішаної груп здебільшого є графічним по-
значенням м’якості приголосного основи.
П а р а д и г м и п е р ш о ї в і д м і н и
Тверда група
О д н и н а М н о ж и н а
Н.
Р.
Д.
3.
О.
М.
Кл.
сестр-а
сестр-и
сестр-і
сестр-у
сестр-ою
рук-а
рук-и
руц-і
рук-у
рук-ою
сестр-и
сестер
сестр-ам
сестер
сестр-ами
рук-и
рук
рук-ам
рук-и
рук-ами
(на) сестр-і (на) руц-і (на) сестр-ах (на) рук-ах
сестр-о рук-о сестр-и рук-и
н.
p.
д.
3.
0.
м.
Кл.
О д н и
ткал-я
ткал-і
ткал-і
ткал-ю
ткале-ю
(на) ткал-і
т.кал-е
М яка
н а
наді-я
наді-ї
наді-ї
наді-ю
надіє-ю
(на) наді-ї
наді-є
група
М н о ж
ткал-і
ткаль
ткал-ям
ткаль
ткал-ями
(на) ткал-ях
ткал-і
и н а
наді-ї
надій
наді-ям
наді-ї
наді-ями
(на) нас
наді-ї
Мішана група
н.
р.
д.
3.
0.
м.
Кл.
О д н и
миш-а
миш-і
миш-і
миш-у
миш-ею
(на) миш-і
миш-е
н а
круч-а
круч-і
круч-і
круч-у
кручею
(на) круч-і
круч-е
0 д н
М н о ж
миш-і
миш-ей
миш-ам
миш-ей
миш-ами
(на) миш-ах
миш-і
и н а
и н а
круч-і
круч
круч-ам
круч-і
круч-ами
(на) круч-ах
круч-і

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.