Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 65. Форми іменників третьої відміни

О д н и н а
Іменники третьої відміни в називному відмінку однини за-
кінчуються на м’який приголосний основи (тінь, сіль, вісь,
міць, паморозь) або на губний чи шиплячий приголосний, що
в минулому були м’якими {любов, річ, подорож). Виняток
становить іменник мати, що має флексію -и.
н.
р.
д.
3.
0.
м.
Кл.
н.
р.
д.
3.
0.
м.
Кл.
П а р а д и
піч
печ-і
печ-і
піч
пічч-ю
(у) печ-і
печ-е
печ-і
печ-ей
печ-ам
печ-і
печ-ами
(у) печ-ах
печ-і
г м и т р е т
0 д н и н
вісь
ос-і
ос-і
вісь
вісс-ю
(в) ос-і
ос-е
М н о ж и
ос-і
ос-ей
ос-ям
ос-і
ос-ями
(в) ос-ях
ос-і
Ь О 1 В І Д М І Н И
а
мати
матер-і
матер-і
матір
матір’-ю
(на) матер-і
матір
н а
матер-і
матер-ів
матер-ям
матер-ів
матер-ями
(на) матер-ях
матер-і
У родовому, давальному і місцевому відмінках іменники тре-
тьої відміни мають флексію -і (крові, солі, подорожі). Корене-
вий звук [(‘] (з давніх [о], [є]) в іменниках третьої відміни відпо-
відно до історичної закономірності у відкритому складі перехо-
дить в [о] чи [є] (піч — печі, вісь — осі, річ — речі, осінь —
осені).
166В орудному відмінку однини іменники третьої відміни мають
флексію -у (графічно -ю). Кінцевий приголосний основи, якщо
він стоїть після голосного перед -у (-ю), подовжується і на
письмі передається подвоєнням (зустріччю, осінню, сіллю,
памороззю). Якщо основа закінчується двома приголосними,
подовження у вимові і подвоєння на письмі немає {радістю,
якістю, жовчю). Відсутнє подовження приголосного і в тому
випадку, коли основа іменника закінчується губним приголос-
ним або -р {любов’ю, матір’ю).
Кличний відмінок в іменниках третьої відміни твориться в
окремих випадках за допомогою флексії є- за аналогією до
іменників першої відміни м’якої і мішаної груп (тіне, радо-
сте, мудросте).
М н о ж и н а
У називному і знахідному відмінках множини іменники тре-
тьої відміни мають флексію -і: ночі, вісті, тіні, матері.
У родовому відмінку виступає флексія -ей: доповідей, пе-
чей, солей, вістей, осей, повістей. Іменник мати набуває
флексії -ів: матерів.
У давальному, орудному і місцевому відмінках виступають
ті самі флексії, що й в іменників першої та другої відмін.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.