Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 68. Незмінювані іменники

Окрему морфологічну групу становлять незмінювані іменни-
ки: 1) деякі слова іншомовного походження (метро, турне,
меню, колібрі і под.); 2) українські й іншомовні жіночі прізви-
ща на приголосний звук (Зосич, Харчук), на -енко (Василенко,
Яценко), на -ово (Дурново), -их (Черних, Сєдих); 3) ініціальні
абревіатури (МВС) та абревіатури, в яких друга частина має
форму непрямого відмінка (завбази, помдекана).
Граматичне значення відмінка в таких іменниках виражається
синтаксично. Наприклад, передають по радіо (місцевий відмінок);
підійшов до метро (родовий відмінок); розмовляла з нашою
Коваленко (орудний відмінок); слухаю какаду (знахідний
відмінок), передали всім АТС (давальний відмінок множини).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.