Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 70. Розряди прикметників за значенням

За своєю здатністю виражати ознаки предмета безпосеред-
ньо або через відношення його до іншого предмета чи особи
прикметники поділяються на розряди: якісні, відносні і присвійні.
Є також деякі проміжні групи: відносно-якісні, присвійно-відносні,
присвійно-якісні.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.