Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Відносно-якісні прикметники

Відносні прикметники можуть переходити до розряду якіс-
них. Багатозначні слова своїм прямим значенням можуть ли-
шатися в розряді відносних, а на основі переносних значень
створюються поступово якісні прикметники, що на сучасному
етапі ще сприймаються як похідні.
Так, назви ознак предметів за різними відношеннями на зра-
зок вишневий (сік), буряковий (корінь), бузковий (кущ),
малиновий (напій) можуть уживатися і як назви кольорів, що
сприймаються безпосередньо: вишнева хустка, волошкові
очі, бузковий відтінок, малинове пальто.
Ці назви кольорів уже сприймаються як якісні прикметни-
ки. Відносні прикметники, що виражають ознаки предметів за
матеріалом та іншими відношеннями, в контексті можуть та-
кож набувати ознак якісних прикметників. Пор.: срібна лож-
ка і срібна голова (сива); дерев’яний стіл і дерев’яний
язик (нерухомий, отерплий); батьківські збори і батьків-
ське ставлення (чуйне); кришталева ваза і кришталева
совість (особливо чиста).
Деякі відносно-якісні прикметники, в яких процес семан-
тичних перетворень завершився, мають ознаки якісних. Так,
прикметники творчий, картинний, діловий, мирний можуть
утворювати форми вищого й найвищого ступенів порівняння і
синтаксично означатися кількісними словами: більш творчий,
найбільш творчий, менш діловий, найменш діловий, за-
надто картинний, дуже мирний.
Такі прикметники можуть ставати твірними основами імен-
ників з абстрактним значенням (творчість, картинність)
або прислівників (творчо, картинно, мирно) і вступати в
антонімічні та синонімічні відношення з якісними прикмет-
никами.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.