Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 71. Ступені порівняння якісних прикметників

Якісні прикметники можуть характеризувати якість предме-
та безвідносно до інших предметів і в порівняльних зв’язках
щодо інтенсивності вияву ознаки. Для вираження ступеня ви-
яву ознаки вживаються дві форми прикметника: вищого і най-
вищого ступенів порівняння.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.