Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 73. Тверда і м’яка групи прикметників

Повні прикметники стягненої форми змінюються за родами,
числами і відмінками.
За кінцевим приголосним основи (твердим чи м’яким) при-
кметники поділяються на тверду і м’яку групи.
Прикметники твердої групи мають у називному відмінку
однини флексії -ий, -а, -є, перед якими кінцевий приголосний
основи вимовляється твердо: сонячний, довгий; сонячна, дов-
га; сонячне, довге.
182Прикметники м’якої групи в називному відмінку однини
мають флексії -ій, -я, -є, що позначають м’якість кінцевого
приголосного основи: середній, торішній; середня, торіш-
ня; середнє, торішнє.
Більшість прикметників у сучасній українській мові належить
до твердої групи, і лише невелика кількість — до м’якої, а саме:
1) якісні й відносні прикметники з основою на м’який [н’1,
перед яким стоїть ще один приголосний: безодній, ближній,
верхній, вечірній, всесвітній, городній, давній, дорожній
досвітній, достатній, житній, крайній, кутній, літній май-
бутній, могутній, мужній, новітній, обідній, освітній осінній,
останній, передній, пізній, порожній, присутній, путній,
ранній, середній, сторонній, суботній, сусідній, хатній, ху-
дожній та похідні від них і невелика частина менш уживаних,
наприклад: зимній, злагодній, іногородній; синій (звук [н] після
голосного); довговіїй (після звука /: [доуговіі-іі]);
2) відносні прикметники прислівникового походження на
-жній, -иіній, наприклад: справжній, внутрішній, вчорашній,
домашній, сьогоднішній та ін.;
3) кілька присвійно-відносних прикметників на -жній, по-
хідних від іменників: дружній {дружня рука (рука друга), але
дружний сміх (одностайний сміх) — якісний прикметник),
мужній {мужня жона (жона свого мужа) — застаріле слово),
а також матерній (частіше — материн), орлій.
Складні прикметники з другою частиною -лиций мають в од-
нині м’яку основу (крім називного й орудного відмінків), а в
множині — тверду (крім називного відмінка).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.