Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 88. Перехід до класу займенників слів з інших частин мови (прономіналізація)

У розряд займенників можуть переходити слова й з інших
частин мови. Явище прономіналізації (від лат. ргопотіпа —
займенник) полягає в тому, що окремі слова можуть втрачати
конкретне значення предметності, ознаки або кількості і набу-
215вати узагальненої вказівки на предмети чи ознаки, лексично
зближуючись із займенниками.
Найчастіше прономіналізуються числівники один {одна, одно,
одні), другий {друга, другі), що виступають у значенні за-
йменників той, інший, сам, якийсь. Наприклад: Одні одно
говорили, а другі друге — і з тих розмов спліталась сітка,
в якій ні кінця ні початку (Коц.); Якби один другому не
допомагав, то світ би пропав (Нар. тв.).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.