Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Безособово-предикативні прислівники

Безособово-предикативні прислівники (їх ще називають сло-
вами категорії стану) виражають: а) стан природи (тихо, ясно,
тепло, темно, холодно); б) психічний або фізичний стан лю-
дини (легко, весело, радісно, сумно, душно); в) зумовленість,
необхідність, доцільність дії в оцінці людини (треба йти, не-
обхідно виконати, потрібно сказати).
У ролі головного члена безособових речень вони виражають
відношення до особи, яка перебуває у певному стані, або вказу-
ють на загальний фізичний стан природи. Пор.: Дівчині весело
(холодно, лячно, байдуже); Надворі тепло (холодно, сухо).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.