Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 115. Загальне поняття про частки

Ч а с т к а — це службова частина мови, яка надає
слову чи реченню додаткового відтінку або слугує засо-
бом творення форм слів та похідних слів.
За роллю у слові і реченні частки поділяються на: 1) фор-
мотворчі, 2) словотворчі і 3) фразові (заперечні та модальні).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.