Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Заперечні частки не і ні

Заперечні частки не і ні слугують для вираження заперечен-
ня. За допомогою їх творяться заперечні речення. Наприклад:
Соломія не одривала очей од берега (Коц.). Замість частки не
може стояти частка ні, яка заступає і присудок: Співатиме півень
чи ні, а день буде (Нар. тв.). Частка ні, вжита в заперечному
274реченні (з наявною в ньому часткою не), підсилює заперечен-
ня: Ні, сили на землі нема, і сили на землі не буде, Щоб
потягти нас до ярма, Щоб потоптати наші груди (Тич.).
Частка ні може також виражати заперечення самостійно,
заступаючи речення в діалозі: — Чи всі вже тут? — Ні.
Може також вживатися в односкладному реченні без присуд-
ка: Тиша нічна. Ні звуку.
Частка не, якщо вона стоїть не перед присудком, а перед
іншим членом речення, виражає неповне заперечення: Гори
мої високії, Не так і високі, Як хороші, хорошії (Т. Ш.).
У риторично-питальних реченнях виражається ствердження,
а не заперечення: Як же тебе не проклинать, Лукавая до-
ле? (Т. Ш.).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.