Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 118. Правопис часток

Словотворчі частки аби-, де-, -ся, -сь, як-, що- пишуться
з іншими словами разом: абищо, абиде, абихто; дехто, дещо,
деколи, декуди; хвилююся, боюся; хтось, щось, якийсь,
чийсь; якнайкраще, щонайшвидше.
Частки будь-, небудь, казни-, хтозна- пишуться через
дефіс: будь-чий, коли-небудь, казна-куди, хтозна-де.
Через дефіс з іншими словами пишуться також частки -бо,
-но, -то, -от, -таки: сидіть-бо, іди-но, десь-то, так-от,
все-таки (але: все ж таки, вона ж таки).
Формотворчі частки би (б) та підсилювальні же (ж) пи-
шуться окремо від інших слів. Наприклад: зробив би, зробила
б, приніс же, запиши ж, що ж до (заяви).
Словотворчі частки би (б), же (ж), що входять до складу
часток, сполучників, пишуться з ними разом. Наприклад: якби,
мовби, немовби, начеб, ніби, щоб; адже, отже, також, теж,
ніж, аніж.
Разом пишуться частки атож, авжеж (але: адже ж, отже ж).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.