ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

МІКРОКОНЦЕПТ “ВНУТРІШНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖІНКИ” (за матеріалами спрямованого асоціативного експерименту) — Тетяна Сукаленко

Інститут української мови НАН України,
вул. Грушевського, 4, Київ, Україна, 01601,
тел.: (8044) 2791885
У статті досліджено асоціативний портрет (внутрішні якості) жінки на матеріалі
метафоричних номінацій (за даними спрямованого асоціативного експерименту). Шляхом
проведеного анкетування зафіксовано слова-метафори, які передбачають здійснення
когнітивного аналізу метафоричних номінацій на позначення жінки в межах визначених
аспектів концептуЖІНКА.
Ключові слова: ґендер, концепт ЖІНКА, мікроконцепт, концептуальний аспект,
парадигма, метафоричні номінації, спрямований асоціативний експеримент.
Концепт ЖІНКА ще не став об’єктом спеціального дослідження в українській
лінгвоґендерології. Ми підійшли до вивчення цього концепту з позицій метафоричних
номінацій на позначення жінки, які функціонують в українській мові, а також у мовній
свідомості сучасних носіїв мови.
Об’єктом аналізу послужили метафоричні слова-реакції на стимул “жінка”,
сукупність яких допомогла структурувати асоціативний портрет (внутрішні якості) жінки
у його метафоричному ракурсі.
У сучасній лінгвістичній ґендерології, на думку Л. Ставицької, “значну вагу має
асоціативний напрям, який передбачає виявлення, систематизацію і опис ґендерних
особливостей асоціативної поведінки на матеріалі певної мови або в зіставному аспекті”
[3, с. 128]. Дослідниця слушно зауважує, що “асоціативний експеримент постає багатим
джерелом не тільки лінгвістичної та психологічної, а й соціально-психологічної і
соціологічної інформації” [3, с. 129].
Метафоричний тезаурус на позначення ЖІНКИ (далі – Ж) у свідомості звичайних
носіїв мови дає змогу говорити про складність когнітивних механізмів у вербальних
реакціях на певні слова-стимули та референтний ряд, що стоїть за ним. Зауважимо, що
саме за спонтанними реакціями вимальовуються і семантично багатогранна образна
конкретика метафоричного образу жінки, і особливості асоціативної поведінки
різноґендерних суб’єктів.
У 2007 р. ми провели спрямований асоціативний експеримент, що мав на меті
зафіксувати наявність метафоричних номінацій у мовній свідомості різноґендерних
суб`єктів у процесі анкетування, описати та встановити індекс частотності їх вживання.
Пристаємо до думки: “те, що міститься у структурі мовної свідомості, – це мовні й
мовленнєві механізми в зародку, це “передмова” того, що перебуває в чистому полі
свідомості, а водночас і несвідомого” [2, с. 47].
Для отримання необхідних даних для асоціативного експерименту було опитано 111
осіб жіночої статі (далі – ж) і 85 – чоловічої (далі – ч), які проживають у різних регіонахТетяна Сукаленко
__________________________________________________________________________________
194
України: Київ (студенти ІІ-ІІІ курсів Інституту міжнародних відносин Київського
міжнародного університету; аспіранти, вчені, письменники, художники, робітники),
Харків (декілька студентів), Луганськ і Луганська область (студенти ІІІ курсу заочного
відділення Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка,
службовці, учителі, лікарі, викладачі вищих навчальних закладів, науковці, письменники,
робітники, пенсіонери), Одеса (аспіранти, викладачі, військовослужбовці), Черкаси
(вчені, художники). Вік опитаних – від 18 до 76 років. Загальна кількість слів-реакцій
становить 154.
Респондентам було запропоноване питання: З якими стихіями та явищами природи,
тваринами, птахами, предметами, рослинами, продуктами харчування і т. ін.
асоціюється ЖІНКА? Як виявилось, жінки без будь-яких вагань змогли якнайшвидше
дати відповіді, лише 1ж і 4ч – написали, що у них жінка ні з чим не асоціюється, в 1ж –
жінка асоціюється з Ю. Тимошенко (мініатюрна, цілісна, цілеспрямована, витривала), 3ж
і 2ч – з мамою; що стосується чоловіків, то їм потрібно було подумати, 5 з них не готові
були відразу дати відповідь. Свої відмови чоловіки частіше аргументували тим, що їм
важко асоціювати з чимось/кимось жінку – 5ч; “Дивлячись яка жінка”, — коментували
вони; асоціюють жінку у площині індивідуальних метафоричних дескрипторів щодо
заданого концепту залежно від настрою і стану душі – 1ч.
Усі отримані реакції були згруповані у лексико-тематичні групи, які легко
трансформуються у серію парадигм: жінка – міфологічна істота, пора року, тваринний
світ, птах, комаха, предметний світ, музичний інструмент, місцевий краєвид,
абстрактне поняття, система світобудови, фігурний знак, овоч, які згодом були
структуровані як мікроконцепт “Внутрішні характеристики” (концептуальні аспекти:
“Моральні якості”; “Емоційно-психологічні характеристики”; “Вольові характеристики”;
“Інтелектуальні якості”; “Духовні характеристики”), які допомагають реконструювати
асоціативний портрет жінки у мовній свідомості українців.
Мікроконцепт “Внутрішні характеристики”:
· Концептуальний аспект “Моральні якості”:
ПОЗИТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЛАГІДНА:
Берегиня – лагідна, яка всіх обігріє, пожаліє кожного й приголубить (1ж).
Відомо, що слово берегиня є органічним у концептосфері української
лінгвокультури. На думку Л. Ставицької, “популярність міфологізованого концепту
берегині зумовлена наявністю семантичного компонента оберігання в сенсі сімейного
самодостатнього простору, що у перспективі віддзеркалює сутнісний для українця ідеал
сімейного затишку, збереженого від впливу зовнішніх сил” [3, с. 138-139]. В українській
міфології знаходимо: ”символом берегині є родинне багаття” [1, с. 25], тому недаремно у
жіночій мовній свідомості метафорична номінація берегиня постає ґендерно маркованою.
Зайчиха (1ж), кішка (3ж) – лагідна жінка.
Голубка – лагідна, зразкова (1ж).
Пантера – часом лагідна жінка (1ж).
ЛАСКАВА:
Квочка (2ж), ластівка (1ч), кішка (3ч, 9ж) – ласкава жінка.
Самиця – коли потрібно – ласкава жінка (1ч).
М’ЯКА:
Кішка – м’яка (2ч, 5ж), але може показати свої ”кігті”, тобто стає хитрою, Мікроконцепт “внутрішні характеристики жінки”…
__________________________________________________________________________________
195
агресивною (2ч, 5ж).
НІЖНА:
Берегиня (1ж), зайчиха (1ж), весна (1ч, 1ж), кішка (4ч, 5ж), рибка (1ж), ластівка
(1ч) – ніжна жінка.
ПРИВІТНА:
Пантера – тепла, привітна (1ч).
ДОБРА:
Рибка (1ж), ієрогліф (1ж) – добра жінка.
Біблійна голубка – адже саме жінка втілює концепт доброти, францисканської
любові, миру, саме вона має бути тим, хто принесе благу звістку про початок нової ери
без воєн і марних смертей (1ч).
Пантера – часом добра жінка (1ж).
ЕНЕРГІЙНА:
Змія (1ж), коняка (1ж), метелик (1ч) – енергійна жінка.
СПРИТНА:
Мітла – швидка, все в руках “горить”, за що б не взялася – все виходить, спритна,
моторна жінка (1ж).
ДИНАМІЧНА:
Ластівка – має легку ходу (1ч, 1ж).
Метелик – динамічна жінка (1ч);
ШВИДКА:
Ластівка – швидка (1ж).
ПОВІЛЬНА:
Черепаха – надзвичайно повільна жінка (1ч, 1ж).
СКРОМНА:
Берегиня – скромна жінка (1ж).
Ваза – в міру скромна, проста у спілкуванні жінка (1ч).
ДОТЕПНА:
Фундамент – дотепна (1ж).
ТУРБОТЛИВА:
Квочка (2ж), кішка (1ч) – турботлива жінка.
Пантера – турботлива жінка (1ж).
ПРАЦЬОВИТА:
Бджілка – дуже працьовита жінка (2ч, 1ж).
Капустина – працьовита жінка (1ж).
Білка – працьовита жінка, яка все намагається встигнути зробити (1ж).
Коняка (робоча, ломова) – працьовита (4ж); працездатна, діяльна (1ж).
Пантера – працелюбна жінка (1ч ).
ДБАЙЛИВА:
Кішка – дбайлива, завжди тримає себе в порядку, доглянута (2ж).
ГАРНА ГОСПОДИНЯ:
Білка – гарна господиня (1ж).
МАЙСТРОВА:
Ніж – майстрова на всі руки (1ж).
ОЩАДЛИВА:
Білка – ощадлива жінка (1ж).
ЗАГАДКОВА:
Таємниця – загадкова, нерозгадана жінка (1ж). Тетяна Сукаленко
__________________________________________________________________________________
196
Ієрогліф (1ж), всесвіт (1ж), кішка (2ж) – загадкова жінка.
ЖІНКА, ЯКА МАЄ ПРИЄМНИЙ ГОЛОС:
Соловей – жінка, яка вміє красиво говорити, має приємний, ніжний голос (1ж).
Гітара – жінка, яка має добрий, приємний голос, відкрита в спілкуванні (1ч).
ЖІНКА, ЯКА ЛЮБИТЬ ТЕПЛО ТА ЗАТИШОК:
Кішка – любить тепло, затишок, але водночас роздратована жінка (1ч, 1ж).
ЖІНКА, ЯКА НЕСЕЩОСЬ НОВЕ:
Весна – жінка, яка несе в собі щось нове: надію, радість, бажання (1ч).
ЖІНКА, ЯКА ЗДАТНА ЛЮБИТИ:
Весна – повинна вміти любити та співчувати (1ж).
Кішка – любляча жінка (1ч, 1ж).
ВІДДАНА:
Кішка – віддана жінка (1ч).
АКТИВНА:
Кішка (1ч), пантера (1ч) – активна жінка.
БАГАТОГРАННА:
Всесвіт – багатогранна, безмежна (1ж).
Гітара – різнобічна, (1ж); жінка, яка несе гармонію і музичність іншим, але водночас
безпомічна, залежить від чоловіка (1ж).
ВІДКРИТА:
Ластівка – відкрита жінка (1ч).
Кохання – відверта, щира жінка (1ч).
ЦІЛЕСПРЯМОВАНА:
Горлиця – жінка, яка завжди напоготові, постійно до чогось придивляється і щось
вишукує, ставить перед собою мету й за будь-яких обставин досягає її (1ж).
НАПОЛЕГЛИВА:
Левиця – наполеглива, владна (1ч); жінка, яка все хоче мати, все тягне в родину (1ж).
НАДІЙНА:
Кішка (1ч), лом (1ч), пантера (1ч), фундамент (2ж) – надійна жінка.
СУЧАСНА:
Пантера – сучасна жінка (1ж).
НЕГАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗЛА:
Змія – дуже зла (1ч, 1ж); здатна заманити, обкрутити, обманути будь-кого (1ч, 1ж);
жінка, яка в будь-який момент може укусити, легко змінює своє обличчя,
пристосовується до ситуації (1ч, 1ж);
Гадюка – дуже зла (1ж); жінка, яка постійно чимось незадоволена – ”шипить”, але
без якої не можна обійтись (1ч).
Мегера (1ч), пантера (1ж) – зла жінка.
Відьма – зла, агресивна жінка (1ч).
Кішка – жінка, яка іноді буває злою, злопам’ятною (1ч, 1ж).
ЖІНКА З НЕПРИЄМНОЮВДАЧЕЮ:
Редиска – вередлива, неприємна, капосна жінка (1ч).
КАПОСНА:
Відьма – капосна жінка, від якої добра не жди (1ч).
Собака – капосна жінка (1ч).
ПІДСТУПНА:Мікроконцепт “внутрішні характеристики жінки”…
__________________________________________________________________________________
197
Хамелеон – підступна жінка, яка швидко змінює свої наміри, на неї не можна
розраховувати (1ж).
Змія – підступна (1ч, 2ж); підла жінка, яка нібито близько підпускає до себе й вражає
отрутою (1ж).
Кішка – жінка, яка іноді буває підступною (1ч, 1ж).
Пантера – підступна жінка (1ж).
ЖОРСТОКА:
Пантера – жорстока жінка (1ж).
ЖАДІБНА:
П’явка – жадібна жінка (1ч).
ВЕРЕДЛИВА:
Кішка – вередлива жінка, сама собі на розумі (1ч).
БЕЗЛАДНА:
Торбинка – трохи безладна жінка (1ж).
ХИТРА:
Кішка (1ж), змія (1ч, 2ж), пантера (1ж) – хитра жінка.
Лисиця – хитра, кмітлива, досягає своєї мети будь-якими шляхами (5ж); жінка, яка
вміє вирішити всі проблеми, може улестити будь-кого і отримати все, що захоче (2ж).
Самиця – трохи хитра жінка (1ч).
ЕГОЇСТИЧНА, КОРИСЛИВА:
П’явка – жінка, яка липне до кого-небудь доти, поки не отримає належне (1ч).
· Концептуальний аспект “Емоційно-психологічні характеристики”:
КРИКЛИВА:
Мегера – криклива жінка (1ч).
МОВЧАЗНА:
Сова – мовчазна жінка (1ч, 1ж).
БАЛАКУЧА:
Горобець – балакуча жінка (1ж).
Дятел – жінка-пліткарка, постійно тиражує інформацію іншим (1ж).
Ніж – гостра на язик жінка (1ж).
РІШУЧА:
Пантера – рішуча, діяльна жінка (1ж).
ВИТРИВАЛА:
Коняка (робоча, ломова) – витривала жінка (2ж).
Гума – жінка, яку життя може м’яти, гнути, тиснути, тягти, але вона все витримує,
здатна до відновлення, готова жити і боротися (1ж).
ЕМОЦІЙНО ХОЛОДНА:
Зима – холодна жінка (1ж).
МРІЙЛИВА:
Осінь – мрійлива (1ж).
СПОКІЙНА:
Рибка – спокійна жінка (1ж).
МЕТУШЛИВА:
Курка – метушлива жінка, яка нічого не знає наперед (1ч).
ЄХИДНА:
Мавпа – єхидна жінка (1ж).
ЖІНКА, ЯКА НЕПОСТІЙНА У СВОЇХ ПОГЛЯДАХ:
Кобра – жінка, яка може ужалити, непостійна у своїх поглядах (1ч); на виглядТетяна Сукаленко
__________________________________________________________________________________
198
безпечна, але може і вкусити (1ж).
Пантера – жінка, яка ніколи повністю до себе не підпустить (1ж).
· Концептуальний аспект “Вольові характеристики”:
ДОБИВАЄТЬСЯ БАЖАНОГО БУДЬ-ЯКОЮЦІНОЮ:
Всесвіт – жінка, яка досягає всього в житті, все “пробиває” на своєму шляху, є
головою всьому (1ж).
Слон – жінка, яка топче все на своєму шляху (1ч).
ЖІНКА, ЯКА ЗДАТНА ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМИ:
Коняка (робоча, ломова) – жінка, яка все “везе” на собі – усі життєві проблеми на ній
(1ч, 3ж); сильна (1ж).
ПРАГНЕННЯ ДО ВОЛІ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ:
Пташка – вільна жінка, рветься в небо, для щастя не вистачає чого-небудь
неземного (1ч).
Ластівка (1ж), пантера – волелюбна жінка (1ж).
Кішка – незалежна, не прислухається до чиєїсь думки (2ч, 2ж); самодостатня, вільна
(1ч); самостійна, впевнена в собі, здатна вирішувати будь-які проблеми (1ж).
Лом – незалежна жінка (1ч).
Ластівка – розкута жінка (1ч).
· Концептуальний аспект “Інтелектуальні якості”:
МУДРА:
Гадюка (1ч), змія (2ж), пантера (1ж), осінь (1ж), (1ч, 1ж), Мадонна –(1ч) сова (1ч,
1ж) – мудра жінка.
Фундамент –мудра (2ж); міцна, непохитна жінка (1ж).
РОЗУМНА:
Змія (1ж); сова (1ч, 1ж), кохання (1ч) – розумна жінка.
Фундамент – розумна, стримана жінка (1ж).
НЕРОЗУМНА:
Курка – жінка, яка спочатку щось робить, а потім думає (1ч); нерозумна,
необдарована (1ж).
Тьолка – тупа, нерозумна жінка (1ч).
· Концептуальний аспект “Духовні характеристики”:
ЗБАГАЧЕНА ДУХОВНО:
Чаша – вона може бути порожньою, а може бути наповненою, мається на увазі
духовна повнота жінки (1ж).
ЖІНКА, ЯКА НЕ РОЗВИВАЄТЬСЯ ЯК ОСОБИСТІСТЬ:
Домовина – жінка, призначення якої тільки народжувати, вона мертва, тому що не є
особистістю, не розвивається духовно (1ж).
НЕВИЗНАЧЕНА ЖІНКА:
Спіраль – невизначена жінка – не має ні росту, ні падіння (1ч).
Підсумовуючи сказане, спробуємо реконструювати асоціативний портрет Ж
(внутрішні якості), який постає в нашому експерименті. Структурування ґендерної
картини світу у сучасній мовній свідомості здійснюється під знаком помітного впливу
штампів, стереотипів, за якими складаються традиційні уявлення про типові жіночі риси
Ж. Жіноча мовна свідомість виражає високу самооцінку морально-психологічних
якостей (120ж проти 64ч реакцій), приписуючи собі всю багатоманітність традиційно
позитивних жіночих характеристик, підтриманих чоловіками.
У внутрішньому портреті домінують найкращі моральні якості:
у чоловічих реакціях Ж постає ласкавою (5ч), ніжною (6ч), надійною (3ч), активноюМікроконцепт “внутрішні характеристики жінки”…
__________________________________________________________________________________
199
(2ч); відкритою (2ч) та водночас незалежною (4ч).
Жінки приписують собі такі домінантні риси вдачі, як: ласкавість (11ж);
працьовитість (10ж); ніжність (9ж); мудрість ( 8ж); властиве почуття материнства (8ж);
лагідність(7ж); м’якість (5ж); загадковість (5ж); здатність вирішити будь-які проблеми
(4ж). Разом з тим Ж постає у мовній свідомості обох статей злою (7ч, 6ж), хитрою (2ч,
11ж), підступною (2ч, 5ж).
Як бачимо, вербалізований позитив переважає над негативом, що виявлено також і в
чоловічих реакціях.
Значний інтерес становить виявлення типологічної подібності поданих номінацій з
метафоричним рядом на позначення жінки у різнотипних словниках української мови та
дискурсивних практиках.
_____________________________________________________________
1. Войтович В. Українська міфологія. К., 2002.
2. Ставицька Л.О. Ґендерні стереотипи в сучасній українській мовній свідомості
(за даними асоціативного експерименту зі словами мати, батько) // Дивослово. 2005. № 5.
С. 47-51.
3. Ставицька Л.О. Ґендерні стереотипи в сучасній українській мовній свідомості
(за даними асоціативного експерименту зі словами “жінка”, “чоловік”) // Наукові записки
Луганського національного педагогічного університету. Вип.5. Т.3. Серія “Філологічні
науки”: Зб. наук. праць [Поліетнічне середовище: культура, політика, освіта] / Луган. нац.
пед. ун- т. ім. Тараса Шевченка. Луганськ, 2004 С. 128 -146.
MICROCONCEPT “WOMAN’S INNER BEHAVIOUR ”
(based on an associative experiment)
Tetiana Sukalenko
Institute of Ukrainian Language NAS of Ukraine,
Hrushevs’kyj Str., Kyjiv, Ukraine, 01601,
tel.: (8044) 2791885
The article explores an associative portrait (inner behaviour) of the woman according on
metaphoric nominations (based on an associative experiment). Through the public opinion
survey (questionnaire) we fixed words-metaphors that involve implementation of a cognitive
analysis of metaphoric nominations of the woman within the aspect concept “woman”.
Key words: gender, WOMAN concept, microconcept, conceptual aspect, paradigm,
metaphoric nominations, aimed at associative experiment.Тетяна Сукаленко
__________________________________________________________________________________
200
МИКРОКОНЦЕПТ “ВНУТРЕННИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНЩИНЫ”
(на материале направленного ассоциативного эксперимента)
Татьяна Сукаленко
Институт украинского языка НАН Украины,
ул. Грушевского, 4, Киев, Украина, 01601,
тел.: (8044) 2791885
В статье исследуется ассоциативный портрет (внутренние качества) женщины на
материале метафорических номинаций (по данным направленного ассоциативного
эксперимента). Путем проведенного анкетирования зафиксированы слова-метафоры,
которые предполагают осуществление когнитивного анализа метафорических
номинаций на обозначение женщины в рамках определенных аспектов концепта
“женщина”.
Ключевые слова: гендер, концепт “женщина”, микроконцепт, концептуальный
аспект, парадигма, метафорические номинации, направленный ассоциативный
эксперимент.
Стаття надійшла до редколегії 10.09.2008
Прийнята до друку 20.12.2008

Категорія: ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.