ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

г. Обжинкові піснї.

По укінченю жнива справляють у нас по селах о бж и н к и і співають обжин-
кові піснї, у яких бачимо також відгомін давних обрядів, що подекуди нагадують
весїлє. У піснях обжинкових величано богів і заношено їм подяку за те, що дали
урожай і помогли щасливо зібрати з поля. Обжинкові піснї славлять красного па-

21
Житє і Слово 1894. І. ст. 279.
22
Ол. Пчілка: Житє і Слово 1894 І. ст. 278. 182 Філярет КОЛЕССА
нича або господаря, що грає на вороному кони: се також якийсь давний бог (ма-
буть Громовик):
Господар молоденький,
Під ним кінь вороненький.
По подвірю грає,
Добру доленьку має.

Обжинкові піснї відносять ся в більшій части до хлїборобских господарских
справ:
Женчики позжинали
Желїзними серпами,
Желїзними серпами,
Біленькими руками
23
.
Із усїх обрядових пісень в е с ї л ь н і заховали найменше давних релїґійних ві-
рувань, за теж можна із них найбільше довідати ся про давний устрій родини з
передісторичних часів; томуж даємо весїльним пісням місце між піснями з житя
родинного.

Категорія: ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.