ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Олександра БРІЦИНА (м. Київ) – кандидат філологічних наук, старший науковий
співробітник відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики
та етнології імені Максима Рильського НАН України, e-mail: britsyna@mail.ru
Андрій ВОВЧАК (м. Львів) – кандидат філологічних наук, доцент кафедри україн-
ської фольклористики імені акад. Філарета Колесси Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка, e-mail: a_vovchak@franko.lviv.ua
Олена ГІНДА (м. Львів) – кандидат філологічних наук, доцент кафедри україн-
ської фольклористики імені акад. Філарета Колесси Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка, e-mail: omhinda@gmail.com
Ліна ДОБРЯНСЬКА (м. Львів) – науковий співробітник Проблемної науково-
дослідної лабораторії музичної етнології Львівської національної музичної академії
імені Миколи Лисенка, e-mail: Ldo2007@ukr.net
Ірина ДОВГАЛЮК (м. Львів) – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри
української фольклористики імені акад. Філарета Колесси Львівського національного
університету імені Івана Франка, e-mail: iradovhalyuk@gmail.com
Олена ІВАНОВСЬКА (м. Київ) – доктор філологічних наук, завідувач кафедри
фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, e-mail: folklor_univ@bigmir.net
Василь ІВАШКІВ (м. Львів) – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач
кафедри української фольклористики імені акад. Філарета Колесси Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка, e-mail: folklore@franko.lviv.ua
Роман КИРЧІВ (м. Львів) – доктор філологічних наук, провідний науковий спів-
робітник Інституту народознавства.
Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО (м. Київ) – кандидат філологічних наук, молодший
науковий співробітник відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, e-mail:
etnolog@etnolog.org.ua
Олеся НАУМОВСЬКА (м. Київ) – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, e-mail: folklor_univ@bigmir.net
Михайло ЧОРНОПИСКИЙ (м. Львів) – кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української фольклористики імені акад. Філарета Колесси Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка, e-mail: folklore@franko.lviv.ua
Ольга ЯКОВЛЄВА (м. Одеса) – кандидат філологічних наук, доцент кафедри за-
гального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені
Іллі Мечнікова, e-mail: olga_yakovleva53@mail.ru

Категорія: ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.