ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ВІН БУВ “УЧИТЕЛЕМ УЧИТЕЛІВ” — Ірина Ощипко

Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра української мови,
вул. Університетська, 1/234, 79602 Львів, Україна,
тел.: (80 322) 239 47 17
Спогади про колегу по кафедрі, викладача методики, керівника факультетських
педагогічних практик і просто відповідальну людину і досвідченого науковця.
Ключові слова: українська мова, методика, персоналії, спогади.
Львівський педагогічний інститут об’єднали з Дрогобицьким. Деяких викладачів
кафедри української мови педінституту прийняли на роботу в університет. Це професор
(тоді доцент) Ю. Редько, доц. Б. Кобилянський та М.Шкільник. Нам сказали, що
М.Шкільник – Відмінник народної освіти, Заслужений учитель, що він працює ще й у
середній школі. Сам він згодом пояснив, що методист не може не мати своєї творчої
лабораторії, якою є відповідні класи в середній школі (мав експериментальні п’яті класи в
СШ№28 та 44.
М.Шкільник захоплювався методикою викладання української мови в СШ. Постійно
вивчав усі нові методи викладання, сам їх доповнював, експериментуючи, пропонував нові
(які високо оцінювали вчителі-словесники), удосконалював у процесі навчання учнів.
Результатом такої праці стала успішно захищена кандидатська дисертація і монографія
“Формування в учнів граматичних понять іменника”.
З Михайлом Михайловичем цікаво було спілкуватися. Завжди розповідав якісь новини,
але здебільшого розмова зводилась до навчання. Часто при тому виникала низка питань,
нерідко зумовлених певним незадоволенням. Особливо це стосувалося методики
викладання української мови. Лектор вимагав від учителів доброго знання предмета,
любові до нього і до учнів, використання унаочнення і т. ін. Сам давав так звані відкриті
уроки з наступним їх обговоренням. При тому пояснював, чому використав той чи інший
прийом (ту саму тему в різних класах подавав інакше). Уважно слухав міркування вчителів
під час обговорення (нерідко колишніх своїх студентів).
Доц. Шкільник як керівник педагогічної практики допомагав студентам у підготовці
конспектів, давав цінні поради. І ось студент урок провів “не так”. Тоді Михайло
Михайлович з жалем говорив: “Я так чітко, дохідливо пояснив студентові, дав навіть різні
схеми, а він урок провів не так”. А що означало “не так”? Не вклав у нього душу. не з усіма
учнями працював. Не звернув уваги на останню парту і т. д. Михайло Михайлович вимагав
від інших, але мав на це право, бо був дуже вимогливим до себе, до своєї праці.
Згадую ще й такий факт. Були ми з Михайлом Михайловичем у Тернополі, працювали
в Інституті вдосконалення вчителів. Після занять поїхали оглянути замок у м. Микуличині.
Там почалася буря. Сховатися було ніде. Промокли, як кажуть, до нитки. Ідемо босі
якимись городами, але жартуємо. Раптом почули: “Михайле Михайловичу! Це Ви? Що Ви
тут робите?”. Жінка запросила нас до хати, ми обсохли, нас нагодували. Але ж треба було Ірина Ощипко
_________________________________________________________________________
16
чути спогади колишньої учениці Михайла Михайловича. Усе говорила про нього як про
людину, як про викладача, як про вихователя тільки в суперлятивах. Це свідчило про любов
до вчителя, про повагу до нього, про те, що таких учителів не забувають. (А чи мусила ця
вчителька (жаль, що не пам’ятаю, як її звали) його побачити?).
ДоцентШкільник часто працював на курсах підвищення кваліфікації. Учив своїх колег,
які із задоволенням навчались у нього, намагалися “Взяти все”, що він давав. Не дивно, що
саме колеги-учителі назвали його “учителем учителів”.
Михайло Михайлович відвідував лекції, практичні заняття членів кафедри з обов’язку
взаємовідвідування (було таке). Завжди уважно слухав, щось нотував, а потім аналізував,
обмінюючись думками з лектором. Не раз казав: “А знаєте, добрий прийом ви використали,
я й не думав, що так можна. Уважаю, що студенти запам’ятають це назавжди”.
Доцент М. М.Шкільник був надзвичайно інтелігентною, ввічливою, доброзичливою
Людиною. Його колеги, учні з великою пошаною згадують його.
HE WAS “THE TEACHER OF THE TEACHERS”
Iryna Oshchypko
Ivan Franko National University of Lviv,
The Ukrainian-language department,
1/234, Universytets’ka Str., 79602 Lviv, Ukraine,
phone: (00380 322) 96-47-17
Remembrances about the colleague in the department, teacher of methodic, leader of
faculty pedagogical practices and simply responsible man and experienced scientist.
Keywords: Ukrainian, methods, personalias, remembrances.
ОН БЫЛ “УЧИТЕЛЕМ УЧИТЕЛЕЙ”
Ирина Ощипко
Львовский национальный университет им. И. Франко,
кафедра украинского языка,
ул. Университетская, 1/234, 79001. Львов, Украина,
тел.: (0322) 239 47 17
Воспоминания о коллеге по кафедре, преподавателя методики, руководителя
факультетских педагогических практик и просто ответственного человека и опытного
ученого.
Ключевые слова: украинский язык, методика, персоналии, воспоминания.
Стаття надійшла до редколегії 2. 12. 2009
Прийнята до друку 20. 01. 2010

Категорія: ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.