Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

6. Заняття фотографією

Огляд життя і діяльності Степана Мишанича буде неповним, якщо
хоча б коротко не згадати його тривалої і дуже результативної та успі­
шної праці в такій галузі, як фотографія. І тут він вийшов на високий
рівень професіоналізму. А захоплення було настільки велике, що він
забував навіть про свої тривалі болячки. Сам ювіляр розповідає: «Дру­
гий аспект, крім фольклористики, цс художня фотографія. Фотографією
я займався із студентських років, з часу, коли старший брат Ілля подару­
вав мені фотоапарат «Смсна». Аматорські заняття на побутовому рівні
згодом переросли в серйозне захоплення. Фототека моя має десятки
тисяч негативів. Я навіть мотоцикла придбав, щоб була змога виїжджати
в гори на зйомки. Закінчується робочий день у п’ятницю і ми з Тибсрієм
Гасичсм, моїм приятелем, на мотоцикл — і в гори. Субота-неділя — ми в
горах. Увечері спускаємся вниз, сідаєм на мотоцикл — і додому. П’ятнад­
цять років ми свої вихідні і відпустки проводили в горах.
Фотографією я займався настільки серйозно, що по переїзді до
Києва очолив художню раду Київського фотоклубу. Брав участь у бага­
тьох міжнародних виставках. Де тільки мої фотографії не були. Через
Москву й АПН вони побували на виставках в Африці, Японії, Америці
та інших країнах.
Друкувався я багато. І коли переїхав до Києва, переді мною став
вибір: чи наукою займатися, чи фотографією. Я вибрав науку. Бо займа­
тися і тим, і тим неможливо було. Треба було віддаватися повністю чо­
мусь одному.Фотографія мала переваги певні, але все-таки — це мистецтво,
521 Григорій Дем’ян
яке мало ті вади, що все треба було діставати. Не купувати, а діставати.
Якщо пішов чоловік у магазин і купив, що йому треба, то одна справа, а
коли ти через треті-четверті руки дістаєш першокласний матеріал і
при цьому переплачуєш, то вже біда.
Зайнявся наукою і не шкодую, бо почувся на своєму місці. І так
досьогодні»126.
З деякими світлинами вченого можна для уявлення познайомити­
ся в широко відомих альбомах «Шовкова косиця». Лише у виданні 1973
року вміщено понад 40 його творів ш.
За своєю тематикою колекція світлин Степана Мишанича знайо­
мить із неповторними краєвидами Карпат та їхнього південного і північно­
го підгір’я, характерними представниками бойків та гуцулів, заняттями
українських верховинців, знаряддями праці, засобами транспорту тощо.
Водночас це зібрання є і надбанням національного фотомистецтва, і на­
родознавчої науки..

Категорія: Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.