ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЛИСТИ ТЕОФІЛА КОРМОША ДО ІВАНА ФРАНКА – Іван ГОРАК

Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка
вул. Івана Франка, 150, 79011, Львів11, Україна
Уперше публікуємо листи відомого політичного та громадського діяча Теофіла
Кормоша до Івана Франка у справі розповсюдження книжок, які видавав у Женеві
Михайло Драгоманов.
Ключові слова: публікації, листи.
Теофіл Кормош (26.01.1861–26.11.1927) належить до найвідоміших громадських і
політичних діячів Галичини кінця позаминулого та початкуминулого століття. За освітою
був адвокатом і ціле своє життя пропрацював за спеціальністю у власній адвокатській
конторі в Перемишлі. Він – один із активних організаторів українських економічних
інституцій. 1894 року організував українське кредитове товариство “Віра” в Перемишлі,
а також 1907 року – “Руський щадничий банк”. Був одним із співорганізаторів відомого
страхового Товариства “Дністер” у Львові (1895) та Цетросоюзу (1893).
У 1913 році Т. Кормош обраний послом до Галицького сойму. Належав до
української націонал-демократичної партії (згодом УНДО) і був її одним із активних
членів. Брав активну діяльність у роботі “Просвіти”, а також “Рідної школи”, яка
опікувалася початковими та середніми навчальними закладами українською мовою в
Галичині.
Листи Івана Франка до Т. Кормоша не збереглися, але про наявність таких свідчить
лист І. Франка до М. Драгоманова від 6 листопада 1888 року “Кормош, – писав у ньому
І. Франко, – писав мені про получені від Вас книжки і обіцявсь прислати гроші частками,
та поки що нічого не прислав” [1, т. 49, с. 179], проте вже в наступному листі від 19
листопада 1888 року повідомляв: “Від Корм[оша] частину грошей получив”. Як свідчать
листи, що опубліковані у цій статті вперше і збереженням усіх особливостей тексту,
йшлося про книжку Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні” та “Політичні
пісні українського народу”, які М. Драгоманов вислав Т. Кормошу із Женеви.
№ 1 [23.08.1888]
1
Высокоповажаний Добродію!
За повість Мирного
2
и за політичні пісни укр. народу и котрі я з Женеви собі
спровадив, маю я після припоручення Вам Вп. Доб. заплатити 19 франків. Прошу
© Горак І., 2010
1
Датується на основі поштового штемпеля.
2
Йдеться про роман Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”, написаний у співав-
торстві з братом І. Рудченком та виданий у Женеві 1880 року.
ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV. UNIV.
Серія філол. 2010. Вип. 51. С. 242–243 Ser. Philol. 2010. Is. 51. P. 242–243Листи Теофіла Кормоша до Івана Франка 243
отже ласкаво троха мені почекати бо теперь не есьм при грошах також за “З вершин и
низин”
1
щось Вам прийде від мене, але не много.
Остаю с глибоким поважаням.
Кормошь.
ІЛ, ф. 3, № 1602, арк. 765 – 766. Рукопис. Оригінал.
№ 2
[Перемишль, 22.10.1896 р.]
Дорогий Товаришу!
Жаданий акт обжалованя
2
посилаю Вам до ужитку. При нагоді запитую длячого не
присилаєте мені Житя і слова. Доси не отримав я від Вас за рік 1896 жадного випуска,
а за рік 1895 бракує мені випуск ІІІ і VІІ (за май, червень і грудень). Будьте ласкаві все
те мені надіслати. Пренумерату за 1895 рік я заплатив – лиш за 1896 належить ся.
Здоровлю Вас цілую сердечно.
Т. Кормош.
ІЛ, ф. 3, № 1613, арк. 677. Рукопис. Оригінал.
1. Франко І. Зібр. творів: У 50-ти т. – К., 1976–1986.
TEOPHIL KORMOSH’S LETTRS TO IVAN FRANKO
Ivan HORAK
Ivan Franko literature-memorial museum in Lviv,
150, Ivan Franko Str, 79011, Lviv, Ukraine
The letters, connected to the case of the books distribution by M. Drahomanov in
Geneva, written by a famous political and public activist Teophil Kormosh to Ivan Franko
are published for the fi rst time.
Key words: publication, letters.
ПИСЬМА ТЕОФИЛА КОРМОША К ИВАНУ ФРАНКО
Иван ГОРАК
Львовский литературно-мемориальный музей Ивана Франко,
ул. Ивана Франко,150, 79011, Львов, Украина
Впервые печатаются письма извесного политического и общественного деятеля
Теофила Кормоша у Ивану Франко в деле распостранения изданных Михаилом Дра-
гомановым в Женеве книг.
Ключевые слова: публикации, письма.
Стаття надійшла до редколегії 15.01.2010
Прийнята до друку 27.01.2010
1
Збірка “З вершин і низин” вийшла друком 1887 року.
2
Йдеться про протест проти статті, надрукованої в№ 99 “Gazety Narodowej” за 1896 рік

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.