Довідник здобувача наукового ступеня

ПРО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(з наказу юлови ВАК України від 10 і рудня 1998 р. № 650)
1 Звернути увагу голів спеціалізованих учених рад, що будь-які друковані праці
(наприклад, тези, доповіді, матеріали) будь-яких конференцій, конгресів, симпозіумів,
семінарів, шкіл тощо є свідченням апробації дисертаційної роботи і належать до
опублікованих праць, які додатково відображують наукові результати дисертації
2 Попередити голів спеціалізованих учених рад про їхню персональну
відповідальність за неухильне дотримання вимог п 14 «Порядку присудження наукових
ступенів і присвоення вчених звань», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 червня 1997 р. № 644

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.