Довідник здобувача наукового ступеня

ПРО ПУБЛІКАЦІЇ ОСНОВНОГО ЗМІСТУ МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ

(з постанови президії ВАК України від 9лютого 2000 р. № 1-02/2)
Останнім часом до ВАК України надходять дисертації, в яких здобувані
наукових ступенів по кілька разів друкують одні й ті ж матеріали наукових досліджень
у різних наукових фахових виданнях і вносять їх до списку в дисертацію й автореферат
для забезпечення мінімальної кількості публікацій основного змісту дисертацій. У
зв’язку з цим президія Вищої атестаційної комісії України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Вважати недопустимим внесення до списку наукових праць, в яких
висвітлюється основний зміст дисертації, двох чи більше фактично тотожних за
науковим змістом статей, опублікованих у фахових виданнях.
2 Покласти персональну відповідальність за виконання п. 1 даної постанови
на офіційних опонентів і голів спеціалізованих учених рад.
3. Встановити, що в разі, коли вказане в п 1 порушення оцінюється ВАК України
як невиконання вимог щодо мінімальної кількості публікацій у наукових фахових
виданнях, президія ВАК скасовує рішення спеціалізованих учених рад про присудження
наукового ступеня, а до спеціалізованих учених рад і їх керівництва вживає заходів,
зазначених у п.30 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 644 зі
змінами та доповненнями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 1998 р. № 1241 і від 22 липня 1999 р № 1336.

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.