Довідник здобувача наукового ступеня

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ДИСЕРТАЦІЇ. Форма 5

Назва організації, в якій виконана
дисертація
На правах рукопису
Прізвище, ім’я, по батькові
Назва дисертації
УДК
(індекс)
Шифр та найменування спеціальності
(подається за Переліком спеціальностей, за якими проводиться
захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук,
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора)
наук
(галузь науки)
Науковий керівник (консультант)
(прізвище, ім’я, по батькові,
науковий ступінь, вчене звання)
Місто — рік

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.