Довідник здобувача наукового ступеня

ЗВОРОТНИЙ БІК ОБКЛАДИНКИ АВТОРЕФЕРАТУ

Дисертацією
є
Робота виконана
в
(рукопис, монографія)
(назва організації, відомча підпорядкованість)
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти’
(науковий ступінь, вчене звання,
прізвище, ім’я
місце роботи,
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по
і, по батькові,
посада)
батькові, місце роботи,
, посада)
батькові, місце роботи, посада)
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада)
Провідна
установа
(назва, підрозділ, відомство, місто)
Захист відбудеться « » 200__ р. о годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради
(шифр ради, назва установи, в якій створена рада.адреса)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці
(назва установи, адреса)
Автореферат розісланий
(дата)
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
(підпис) (ініціали, прізвище)

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.