Довідник здобувача наукового ступеня

ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ У НАУКОВІЙ СФЕРІ

(з постанови Головної ради ВАК України від 12 березня 1998 р.)
Головна рада Вищої атестаційної комісії України відзначає низький
рівень функціонування державної мови у науковій сфері, недосконалість
сучасної української наукової термінології, незначну кількість захищених
дисертацій, написаних українською мовою.
З метою сприяння процесу активного функціонування державної
мови у науковій сфері, активізації процесу становлення української наукової
термінології в усіх галузях науки, зважаючи на недостатні темпи зростання
кількості захищених дисертацій, написаних державною мовою, Головна рада
Вищої атестаційної комісії України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Звернути увагу спеціалізованих учених рад на недостатній рівень
виконання вимог Конституції України та інших законодавчих актів про
використання української мови в науковій сфері.
2. Рекомендувати керівникам вищих навчальних закладів і наукових
установ організувати й систематично проводити роботу зі здобувачами
наукових ступенів з метою забезпечення вільного володіння ними
українською науковою фаховою термінологією та підготовки рукописів
дисертаційних досліджень державною мовою.
3. Вважати професійним обов’язком громадян України — здобувачів
наукового ступеня досконале володіння українською фаховою науковою
термінологією і сприяння її широкому впровадженню в практику наукової
та педагогічної роботи.

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.