Довідник здобувача наукового ступеня

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЕЛЕКТРОННИХ ВАРІАНТІВ АТЕСТАЦІЙНИХ СПРАВ

(з наказу ВАК України від 10 листопада 1999 р. № 462)
У зв’язку з численними зверненнями до ВАК України щодо труднощів, які
виникають при підготовці та поданні електронних варіантів матеріалів атестаційних
справ, та з метою удосконалення процесу приймання атестаційних документів у ВАК
України
НАКАЗУЮ:
1. Спеціалізованим ученим радам вжити необхідних заходів щодо підвищення
якості підготовки електронних варіантів матеріалів атестаційних справ, забезпечити
здобувачів необхідними технічними та програмними засобами, консультативною
допомогою фахівців
2 Вченим секретарям спеціалізованих учених рад під час комплектування
атестаційних справ особисто перевіряти гнучкі магнітні диски з електронними
варіантами документів на відповідність наявних у них файлів вимогам Інструкції про
порядок підготовки та подання електронних варіантів матеріалів дисертаційних справ
3. Перевірку та внесення в разі необхідності виправлень до електронних
варіантів матеріалів атестаційних справ здійснювати силами штатних працівників ВАК
України безоплатно.

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.