Довідник здобувача наукового ступеня

ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ Є В АТЕСТАЦІЙНІЙ СПРАВІ

(прізвище, ім’я та по батькові в родовому відмінку)

nop.
1
Назва
документа
2
Кількість
аркушів
3
Порядкові номери аркушів документів
у справі ( по )
4
До опису внесено документів на аркушах
Учений секретар спеціалізованої
вченої ради (підпис)
(ініціали, прізвище)
Дата
МП
Зауваження:
1. Незаповнені аркуші в справі не нумерують і до опису не вносять.
2. Всі виправлення в опису мають бути вказані, завірені вченим секретарем
та скріплені печаткою.

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.