Довідник здобувача наукового ступеня

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМОГ ДО ЗДОБУВАЧІВ

(з постанови президії ВАК України від 14 квітня 1999 р. № 1-02/5)
З метою забезпечення єдності вимог до здобувачів наукових ступенів та
відповідно до пп. 11,13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених
звань», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 644,
президія ВАК України постановляє:
1. Пункт 3 постанови президії ВАК України від 26.03 98 № 6-02/3 вважати
таким, що втратив чинність.*
2. Зобов’язати спеціалізовані вчені ради не приймати до захисту та не
проводити захисти дисертацій, які не відповідають вимогам абзацу 2 п. 11 «Порядку
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань».**
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на голів спеціалізованих
учених рад.
4 Постанова набуває чинності з моменту її опублікування.
• Наводимо скасоване положення’
«3. Встановити, що проведення захистів кандидатських дисертацій у галузі медичних
наук за двома спеціальностями або виконання дисертаційних досліджень під керівництвом двох
фахівців можливе виключно за таких умов
• відповідність змісту роботи двом науковим спеціальностям (наприклад, з
клінічної та теоретичної медицини) зпдно з їх паспортами:
• зазначення першою (основною) тієї наукової спеціальності, яка відповідас
професійному фахові здобувача,
• проведення захисту такої дисертації у спеціалізованих учених радах відповідного
профілю (за першою зазначеною спеціальністю)»
** Наводимо абзац 2 п 11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань»-
«Теми дисертацій мають бути пов’язані, як правило, з напрямами основних науково-
дослідних робіт наукових установ і організацій та затверджені вченими (науково-технічними)
радами для кожного здобувача персонально з одночасним призначенням наукового
консультанта (докторська дисертація) чи наукового керівника (кандидатська дисертація)».

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.