Довідник здобувача наукового ступеня

ПРО СКАСУВАННЯ ЗАБОРОНИ ПРИЙМАТИ ДО ЗАХИСТУ І ПРОВОДИТИ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ ЗДОБУВАЧIB НАУКОВИХ СТУПЕНІВ У ГАЛУЗІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ЯКІ НЕ МАЮТЬ БАЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

(з постанови президії ВАК України від 14 квітня 1999 р. № 1-03/5)
1 Вважати таким, що втратив чинність п 8 постанови президії ВАК України від
26 березня 1998 р. №5-02/3 «Про посилення вимог до здобувачів наукових ступенів»
2 Пункт 3 постанови президії ВАК України від 25 червня 1998 р. №3-02/6 «Про
заходи щодо поліпшення якості підготовки та атестації наукових кадрів з економічних
наук» викласти у гакій редакції:
«Встановити, що здобувані наукового ступеня кандидата економічних
наук, які не мають повної вищої економічної освіти, складають, крім
кандидатського іспиту за спеціальністю, комплексні іспити з таких
дисциплін: економічна теорія та економічна інформатика і
комп’ютерна техніка».
3 Вважати таким, що втратив чинність, п. 5 постанови ВАК України від 25 червня
1998р №3-02/6.
4 Дана постанова набуває чинності з дня її опублікування

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.