Довідник здобувача наукового ступеня

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ АТЕСТАЦІЙ НИХ ВИСНОВКІВ ЕКСПЕРТНИХ РАД

(з постанови президії ВАК України від 13 листопада 2002 р.
№1-01/10)
З метою забезпечення єдиних вимог до здобувачів наукових ступенів,
забезпечення об’єктивності підготовлених експертними радами проектів атестаційних
висновків щодо відповідності дисертаційних робіт вимогам «Порядку присудження
наукових ступенів і присвоєння вчених звань», а рівня підготовки здобувачів — науковому
ступеню кандидата або доктора наук президія Вищої атестаційної комісії України
ПОСТАНОВИЛА:
Вважати обов’язковим запрошення на засідання експертних рад тих здобувачів
наукових ступенів, які за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору
(контракту) не є науковими або науково-педагогічними працівниками

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.