Довідник здобувача наукового ступеня

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ МОЖУТЬ БУТИ ПРИСУДЖЕНІ НАУКОВІ СТУПЕНІ В ГАЛУЗІ МЕДИЧНИХ НАУК І В ГАЛУЗІ ВЕТЕРИНАРНИХ НАУК ЗДОБУВАЧАМ, ЯКІ МАЮТЬ ПОВНУ ВИЩУ БІОЛОГІЧНУ ОСВІТУ

(з наказу ВАК України від 23 травня 2001 р. № 306)
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів віл 14 03 2001 № 229 «Про внесення змін
до «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» та враховуючи
рекомендації експертних рад ВАК України,
НАКАЗУЮ:
1 Затвердити перелік спеціальностей, за якими можуть бути присуджені наукові ступені
в галузі медичних наук здобувачам, які мають повну вищу біологічну освіту та склали
додатковий кандидатський іспит зі спеціальності 14 03 04 (патолопчна фізіологія), а при
захисті дисертацій за спеціальністю 14.03 04 (патолопчна фізіологія) склали додатковий
кандидатський іспит зі спеціальності 14 03.02 (патолопчна анатомія)’
03 00 06 — вірусологія;
03 00.07 — мікробіологія,
03 00 15 — генетика,
14 01 32— медична біохімія,
14 03 01 — нормальна анатомія,
14 03 03 — нормальна фізіолопя,
14 03 04 — — патолопчна фізіолопя;
14 03 05 — — фармакологія,
14 03 06 — токсикологія;
14.03 08 — імунологія та алергологія;
14 03 09 — пстологія, цитологія, ембріологія
2 Затвердити перелік спеціальностей, за якими можуть бути присуджені наукові
ступені в галузі ветеринарних наук здобувачам, які мають повну вищу біологічну освіту
та склали додатковий кандидатський іспит зі спеціальності 16.00.02 — патологія,
онколопя і морфолопя тварин’
03 00.04 —біохімія,
03 00 13— фізіологія людини і тварин

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.