Довідник здобувача наукового ступеня

ПРО ПЕРЕАТЕСТАЦІЮ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ МАЮТЬ НАУКОВІ СТУПЕНІ, ПРИСУДЖЕНІ ЇМ В ПІШИХ КРАЇНАХ

(з постанови президії ВАК України
від 20 вересня 2000 р. № 1-01/7)
Для забезпечення єдності вимог до рівня наукової кваліфікації
і-ромадян України при присудженні їм наукового ступеня в Україні і при
переатестації громадян України, яким присуджено наукові ступені в інших
країнах, президія ВАК України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Встановити, що передумовою прийняття до розгляду документів,
котрі подаються до ВАК України, з питань переатестації вченого, якому
присуджено науковий ступінь в іншій країні, є їх відповідність вимогам
«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» та
нормативно-правовим актам ВАК України, чинним на час захисту дисертації
за кордоном.

Категорія: Довідник здобувача наукового ступеня

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.