Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Будівельник, будівник, будівничий

Будівельник, будівник, будівничий. Будівельник —
людина, що має будівельну спеціальність. «На зборах
виступали будівельники: муляри, штукатури, маляри,
паркетники».
Будівник — людина, що бере участь у створенні якоїсь
споруди. Будівник — поняття ширше, ніж будівельник; се- ред будівників, припустімо, зрошувального каналу чи
гідроелектростанції — не тільки робітники-будівельники, а й
представники інших професій. «…Заводові ще нема й
п’ятнадцяти років. Його будівники непогано використали
досвід, якого тоді набула хімічна промисловість» (10. Шовко-
пляс).
Слово будівник вживається також у переносному
значенні як синонім слова творець («будівники нового життя,
нового побуту» і т. ін.). «Розірвавши пута соціального і
національного рабства, український народ став господарем
своєї долі, будівником вового життя» (І. Цюпа).
Не можна вживати слово будівник на означення
представників будівельних спеціальностей замість слова
будівельник (наприклад, інженер-будівник; треба: інженер-бу-
дівельник).
Слово будівничий виступає синонімом обох слів
(будівельник і будівник). Воно може означати: 1) робітника-
будівельника — «Мало не кожний піхотинець ішов уперед
з кайлом або сокирою, мов будівничий» (О. Гончар).
«Будинок цей звів колись Ярема Я рило, давно забутий, а
славний у ті давні часи майстер на всячину, що був і
будівничим, і корабельником, і меблярем» (О. Ільченко); 2)
зодчого, архітектора, керівника будівельних робіт — «Знову гора
обізвалась, загула: з губернії приїхав будівничий…»
(Панас Мирний).
«Будівничий (увіходить).
Ну, що ламати? Звідки починати?
Гей, хлопці!
Юрба робітників і помічників будівничого увіходить»
(Леся Українка); 3) творця, засновника— «Першими
будівничими комуністичного суспільства є радянські люди».
Він стоїть з простертою рукою
На майданах наших сіл і міст,
Повен вогняного неспокою,
Вождь, трибун, мислитель, комуніст.
Він стоїть, великий будівничий
І стратег нечуваних боїв (М. Рильський).
…І на ленінськім мудрім обличчі
Ми впізнали надію свою,
Молодого життя будівничі,
У труді, у бажанні, в бою (А. Малишко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.