Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Випадок

Випадок. Відповідно до таких словосполучень
російської мови, як «в зтом случае», «во всяком случае»,
«в худшем случае» та їм подібних, в яких слово случай
вжито в значенні «обставина», «становище», «ситуація»,
паралельно із словом випадок вживається і слово раз:
«у цьому разі», «в усякому разі», «в найгіршому разі»,
«І коли це не привид, то що чи кого бачив у такому разі
Олег?» (О. Донченко).
Такі словосполучення, як «в случае необходимости»,
«ни в коем случае» і под., інколи неправильно
перекладають «у випадку необхідності», «ні в якому випадку»;
треба: «у разі потреби», «якщо буде потреба», «ні в якому
разі», «в жодному разі». «В большинстве случаев» варто
передати словом здебільшого; «при случае» —
словосполученням при нагоді; «при удобном случае» — при слушній
нагоді; «по случаю болезни» — «через хворобу» або
(залежно від контексту) «у зв’язку з хворобою».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.