Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Відношення

Відношення. Вживається в науковій мові,
найчастіше—в математиці, для вираження різного роду зв’язку
між двома величинами: геометричне відношення — частка
від ділення однієї величини на другу; арифметичне
відношення — різниця двох чисел (див. «Толковьій словарь рус-
ского язьїка» под ред. проф. Д. Н. Ушакова, т. 2, М., 1938,
стор. 953—954). У лінгвістиці: граматичні відношення
слів, синтаксичні відношення. Золоте відношення —
термін в архітектурі, що позначає певне співвідношення
розмірів частин будівлі.
Відношення може вживатися як синонім до слів
(залежно від контексту) стосунок, причетність. «Режисер
фільму мав певне відношення до нового творчого
об’єднання» — «Режисер фільму мав певний стосунок до нового
творчого об’єднання». «До справи з журналом староста
класу не мав відношення» — «До справи з журналом
староста класу не був причетний». «Чи має він яке
відношення до скарбу?» (О. Донченко). «…Почалась якась
складна гра з новими, несподіваними учасниками, які до
хімії не мають ніякого відношення» (Ю. Іїїовкопляс).
Слово відношення (з прийменником по) в значенні
прийменника, що вказує напрям дії («Оця ваша
незрозуміла настороженість по відношенню до мене» — А.
Головко), часто буває доцільно замінити словом щодо, до
(«…настороженість щодо мене»).
Відношення вживають паралельно з іншими
лексемами, коли треба підкреслити якийсь аспект, план розгляду,
бік справи або явища, певний погляд: «Радянські
республіки в Закавказзі і Середній Азії в промисловому
відношенні далеко випередили сусідні з ними Туреччину і Іран»
(Історія КПРС).
Коли мають на увазі спілкування, поводження з кимсь,
вияв думки про когось або щось, треба вживати слово
ставлення, а не відношення («Усім подобалося ставлення
нового директора до членів колективу». «Окремої розмови
заслуговує ставлення наше до здобутків дожовтневої
науки» — М. Рильський). Розглянемо такий приклад: «Прошу
написати про своє ставлення до нової раціоналізаторської
пропозиції групи інженерів вашого відділу». Якщо тут
замість ставлення вжити слово відношення, зміст буде ви-
кривлений: вийде, що автор листа цікавиться не тим, яй
оцінює працівник відділу пропозицію своїх колег, а тим,
чи має він якийсь стосунок до підготовки цієї пропозиції.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.