Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Галицизми, галліцизми

Галицизми, галліцизми. Дехто не усвідомлює різниці
між цими двома термінами. Але слова ці — зовсім різні.
Галицизм — назва західноукраїнського діалектизму
(діалектного слова чи звороту), утворена від слова Галичина,
історичної назви західноукраїнських і польських земель
у кінці XVIII —на початку XX ст., які перебували під
владою Австро-Угорщини (у свою чергу, назва Галичина
пов’язана з назвою Галицько-Волинського князівства,
утвореного в кінці XII ст.).
Галліцизм — це слово або зворот, запозичені якоюсь
мовою з французької (або зворот, складений на зразок
французького). Галліцизм походить від слова Галлія —
назви давньої країни, яка включала територію Франції,
Північної Італії, Люксембургу, Швейцарії, Бельгії і части- ни Нідерландів. Галлія походить від слова галли — назви
давнього кельтського племені, що населяло територію
сучасної Франції.
Отже, галицизм — українське діалектне слово чи
зворот, галліцизм — варваризм, запозичення в французької
або зворот, створений на зразок французького.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.