Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Діалектний, діалектологічний, діалектичний

Діалектний, діалектологічний, діалектичний.
Діалектний — прикметник від іменника діалект. Наприклад:
діалектні особливості, діалектний наголос, діалектна лексика.
«Широкі діалектні угруповання мови народу, до складу
яких входять, як правило, різні говори (діалекти), що
об’єднуються спільними фонетичними, граматичними і
лексичними рисами, звуться діалектними групами» (Ф.
Жилко). «Ми знаємо М. Стельмаха як видатного майстра
художнього слова. Особливо щедро він заглиблюється
в поетично-фольклорну, усно-розмовну, навіть діалектну
стихію української мови, користується складною системою
образності» («Вітчизна»).
Діалектологічний — прикметник від іменника
діалектологія (галузь мовознавства, яка вивчає місцеві говірки
якоїсь мови). Наприклад: діалектологічні дослідження,
діалектологічна нарада, діалектологічний атлас. «До
діалектографічних і діалектологічних досягнень 20-х років слід
віднести, зокрема, ті докладні відомості, що їх у цей час
було здобуто відносно східнополіських говорів» («Розвиток
науки в УРСР за 40 років»). «Адже опріч знання різних
діалектів треба мати дуже музикальне вухо, щоб зловити
усі одтінки говорів. Це надзвичайно цінний матеріал як
етнографічний, так і діалектологічний» (М.
Коцюбинський).
Діалектичний — прикметник від іменника діалектика.
Наприклад: діалектичний метод, діалектичний підхід у
розумінні певного явища. «Світоглядом революційного
робітничого класу та його марксистських партій є діалектичний
і історичний матеріалізм» («Основи марксистської
філософії»). «Еволюційна теорія Дарвіна не тільки підвела під
біологію міцну наукову базу, але й стала однією з науково-
природничих передумов діалектичного матеріалізму, створе- ного Марксом і Енгельсом» («Наука і життя»). «Мислення
і мова у своєму розвитку вступають у складні діалектичні
відношення» («Радянська психологічна наука за 40
років»).
У мовній практиці слова діалектний, діалектологічний
і діалектичний часто плутають. У 20-х роках навіть у
науковій літературі у значенні «діалектний» часом вживали
слово діалектичний. Проте в наш час ці три слова з
погляду семантичного послідовно розрізняють.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.