Чак Є. Д. Барви нашого слова

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КАЛЕЙДОСКОП. ЧАСТИНА ДРУГА. З ДАЛЕКИХ КРАЇВ І ЧАСІВ

У кожній мові є багато слів, запозичених з інших мов. Чимало їх і в нас. В основному це – терміни, пов’язані з наукою, мистецтвом, літературою.

Чому ж найбільше запозичень у всіх європейських мовах з грецької та латинської? Це тому, що Стародавня Греція і Стародавній Рим були найдавнішими та найрозвиненішими з відомих нам осередків європейської цивілізації.

Але щоб правильно вживати слово, треба не тільки добре усвідомлювати, що воно означає, а й знати його походження. Тому кожна культурна людина прагне ознайомитися із здобутками світової культури; її однаково цікавлять власні й загальні назви, пов’язані з античною, давньогрецькою міфологією, назви, введені в обіг у дні французької революції, терміни різних галузей науки, техніки, мистецтва, що існують у нашій мові як свідчення високої матеріальної і духовної культури радянського народу, його причетності до найвищих досягнень цивілізації.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.