Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Дільниця, ділянка

Дільниця, ділянка. Дільницею називають
адміністративно самостійний об’єкт або виробничий вузол на
будівництві, підприємстві, шахті, залізниці. «Якщо на будівництві
безнадійно відставала дільниця, туди посилали старого
більшовика» (С. Чорнобривець). «Коли замість невеликих
розпорошених дільниць організується крупне масове
виробництво, різко зростає потреба в автоматичних
потокових лініях і підвищується економічна ефективність
капітальних вкладень у створення автоматичного виробництва»
(«Комуніст України»). «— Наші сусіди,—сказав
начальник,— потребують допомоги. Чи не могли б ви збільшити
видобуток гравію і дати кілька ешелонів для їхньої
дільниці?» (І. Багмут). «Звідки ця несподівана хвиля
насунула, звідки хлюпнула буйно й весело? Зимогорова хоче щось
пригадати… Але ось уже й вишка. її дільниця» (О. Дон-
ченко).
Дільниця входить до словосполучення виборча
дільниця, що означає територію округу, який об’єднує певну
кількість виборців; приміщення, де працює дільнична комісія
під час виборчої кампанії. Наприклад: «В день виборів
Катя пішла разом з татом і мамою на виборчу дільницю*
(Н. Забіла).
Ділянка — частина поверхні, площі чогось; окрема
частина земельної площі, яку використовують з певною
метою. «Я будь-яку ділянку прикину вздовж та впоперек на
око і скажу, скільки якої породи буде на ній: стільки-то
будівельного лісу вийде, а стільки-то хворосту, дровець…»
(М. Стельмах). «— То, може, тебе зобидив хто? Ділянку
невірно заміряли в артілі чи трудодень неправильно
записали?» (Г. Тютюнник). «Довгою шеренгою йшли
комунари, захопивши широку ділянку поля» (О. Донченко).
Як військовий термін існує словосполучення ділянка
фронту — місце дій якого-небудь військового з’єднання,
наприклад: «На інших ділянках фронту від Донецького
басейну і до Дніпра бої відбувались 8 перемінним успіхом»
(О. Гончар).
Ділянка у переносному значенні — галузь якоїсь
діяльності. «„.У рішеннях XX в’їзду КПРС застосування
електронних цифрових машин розглядається як одна з
передових ділянок боротьби за науковий і технічний прогрес»
(«Наука і життя»).
Іноді замість слова ділянка неправильно вживають
слово дільниця. «Я думав над цим. Мені потрібні матеріали
і факти саме з одеської дільниці (треба: ділянки) фронту».
Отже, слова дільниця і ділянка мають різні, чітко
окреслені значення, і плутати їх не слід.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.