Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Ефективний, ефектний

Ефективний, ефектний. Ефективний (від латинського
еіїесііхпЗу що означав: 1) виконання, звершення,
здійснення; 2) дію, вплив; 3) результат дії — дійовий, такий, що
дає ефект, який призводить до потрібних наслідків).
«Менш ефективні види палива й енергетики, сировини
і матеріалів все більше витіснятимуться
високоефективними, причому різко зросте їх комплексне використання»
(Програма КПРС).
Інколи замість слова ефективний помилково вживають
ефектний, що мав зовсім інше значення.
Ефектний — такий, що справляв ефект; зроблений,
щоб справити на когось враження. «Виконання
«Іспанського танцю» було ефектним». «На актрисі була ефектна
сукня». «Олександр Семенович наче видерся на простору
трибуну і промовляв піднесено, кожне слово зміцнював
ефектним і плавким жестом» (Ю. Шовкопляс). «Гори,
вкриті лісом, неначе жевріли жаром, пашіли теплом і
робили незвичайно ефектний контраст 8 супротилежним
затіненим берегом, звідкіль тхнуло прохолодою та вогкістю»
(І. Нечуй-Левицький).
Відталий кювет
Нас веде в лісову гущину,
У духмяну, чутку тишину.
І плететься спокійна розмова,
Де не стрінеш ефектного слова
(П. Воронько).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.