Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Замісник, заступник

Замісник, заступник. Замісник — людина, що з якихось
причин тимчасово виконує чиїсь обов’язки (замість
когось). Наприклад: «Учитель захворів на початку навчаль-
ного року, і з учнями два місяці працював його замісник».
Часто замісник неправильно вживають замість слова
заступник (див.). Сучасні словники, на жаль, не розрізняють
цих понять. Так, в «Українсько-російському словнику»
наводяться приклади: «Комісаром у тебе буде Яременко,
замісником по розвідці — Новиков»; замісник голови (т. II,
стор. 79). Тим часом в обох цих випадках, очевидно, мало
бути слово заступник.
Заступник. Одне із значень — «офіційна назва особи,
що заступає якогось начальника, керівника»: «заступник
голови місцевкому», «заступник головного редактора».
«…Оце я тільки з засідання правління. Заступником
голови колгоспу мене обрали» (Ю. Мушкетик). «…Він виріс за
цей час до заступника командира полку по політчастині»
(О. Гончар).
Заступник здебільшого постійно відає певними
ділянками роботи, має певне коло обов’язків. Заступник
працює одночасно з начальником, замісник заступає особу,
коли її немає.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.